Firmayı sesli tanıt
Işıkları Kapat

Trangels Melek Yatırımcı Ağı

TRANGELS Finansal Hizmetler A.Ş. kurucuları, tarafından BKY mevzuatına uygun ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının izniyle TRANGELS Melek Yatırımcı ağı kurulmuştur. TRANGELS Melek Yatırımcı Ağı; kendisine başvuran; işbirliği yaptığı kurumlar veya kendi bulduğu girişim projeleri ile melek yatırımcıları biraraya getiren bir hizmet platformudur. Kurucu şirket girişimcilerin projeleri ile doğrudan ilgilenir, ortakları tarafından oluşturulan ekipler tarafındn gelecek vaat eden projeleri seçer. Yatırım yapılan projelerde mentorluk, danışmanlık yapar ve bu projeler için bünyesinde ki iş ve ticari ilişkileri kullanmaktan çekinmez. TRANGELS Melek Yatırımcı Ağının hedefi nitelikli ve yatırım yapılan projeleri gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki yatırımcılara, beraberce ulaştırmayı hedefler.

Bu özellikleriyle, kurumsal yönetim ilkelerine ve etik kurallara uygun olarak yönetilen, hızlı ve objektif karar alma yeteneğine sahip bulunmaktadır.

Şirketin amacı; iş, bilim, ve teknoloji alanlarındaki girişimlerin erken aşamalarında ve desteklendiğinde kısa sürede ülke veya dünya çapında kayda değer fayda yaratacağı öngörülen projelere destek vermektir. Bu projeler buluş, veni fikir veya yeni uygulamalar içermektedir. Girişimçilerin bağımsızlık ve, yenilikçilik özelliklerini engellemeden ve ilişkide olduğu deneyimli ortakları ve kadroları ile iş ve finansman boyutlarında gereksinim duyulan kaynak havuzunu girişimcilere sunmak, ve desteksiz işlerini sürdürebilecek seviyeye getirmek hedeflenmektedir.

Ülkemiz ekonomisi ve sosyal yaşamında en önemli sorunlardan birisi, başlatılan işin sonunun getirilememesidir. TRANGELS Finansal Hizmetler A.Ş. kurucuları; her fikrin değerlendirilmesi ve ekonomiye değer katacak düzeye getirilmesi gerektiği inancındadır. Bu hedeflere ulaşmak için gelecek vaat eden, gerek ekonomiye gerekse sosyal yaşama değer katacak her türlü fikir değerlendirilecektir. Bu projelere yatırım yapmayı ve bünyesinde ki bilgi ve tecrübeyi kullanarak bu girişimlerin hedefler doğrultusunda büyümesine yardımcı olmayı hedefler.

Trangels Melek Yatırımcı Ağı

Harita Konumu

Merkez:

Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. Tacirler İş Merkezi No:61 Kat:2 - İSTANBUL - KAĞITHANE
Girişim & Yatırım » Risk Sermayesi Yatırım Şirketleri

Trangels Melek Yatırımcı Ağı İletişim Formu

Bize aşağıdaki form ile ulaşabilirsiniz.
Firma bilgilerini güncelle