Haberi sesli oku
Işıkları Kapat

Tanınmış marka olma rehberi

Türkiye’ nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar da dahil olmak üzere, mevzuatta tanınmış marka olma konusunda çeşitli düzenlemeler ve anlaşmalar vardır.
Eklenme Tarihi

Tanınmış MarkaBir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım” şeklinde tanımlanmaktadır.

Türkiye’ de bu konuyla ilgili mevzuat, 27.06.1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname dir.

Bu kararlar doğacak herhangi bir sıkıntı da ya da sahibi tarafından izin verilmeyen marka tescilleri gibi konularda Türk Patent Enstitüsü tarafından göz önüne alınarak kontrol sağlanmakta veya reddedilecekse reddine karar verilmektedir.

Tanınmış marka konusunda düzenleme getiren bir başka uluslar arası anlaşma da Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması eki Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması dır. Bu düzenleme de yine marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı göz önünde bulundurularak Paris Sözleşmesi ile getirilen marka kavramının kapsamı genişletilmiştir.

Tanınmış bir markanın bu anlaşmalarda da görüldüğü üzere bazı kriterleri ve bu konuda yürütülen hala çalışmalar vardır. Tanınmış marka olma konusunda uzmanlar tarafından iki görüş ayrılığı belirtilmiştir.

 • Uzmanlar komitesi tarafından oluşturulacak kriterler doğrultusunda tescil Milli ofisler tarafından yapılacak ve bu tescil Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı aracılığı ile üye ülkelere bildirilecektir.
 • Yine uzmanlar komitesi tarafından belirlenecek kriterler doğrultusunda tescil Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından yapılacaktır.

Bu toplantıda alınan kararlar yine Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından bir metin oluşturularak hazırlanmış ve uzmanlar komitesi tarafından 2 istisna hariç benimsenmiştir.

Tanınmış marka olma olabilmek için kriterler;

 • Markanın tarihçesi açısından ayrıntılı bilgiye ihtiyaç vardır.
 • Marka tescilinin uygulandığı alan ve kapsamı,
 • Üzerinde kullanılan malın pazar yaygınlığı, satış miktarı
 • Promosyon çalışmaları,
 • Reklam niteliği taşımayan ancak markanın tanıtımının yapıldığı faaliyetler,
 • Markanın tanınmışlığını kanıtlar nitelikte bir belgenin varlığı,
 • Markayı diğer markalardan ayıran etkin özellikleri,
 • Markanın tanınmışlığına yönelik yapılan araştırmalar ve bunların sonuçları,
 • Firmaya ilişkin özellikler, (Çalışan sayısı, firmanın büyüklüğü…)
 • Markanın kullanıldığı malzemeyle olan özdeşliği,
 • Markanın aldığı ödül ve belgeler,
 • Söz konusu markanın ürünlerinin dağıtım kanalları,
 • Markanın parasal değerinin bilinmesi,
 • Markanın tanınmışlık düzeyinin bilinmesi ve bu tanınmışlığın ne kadar zamandır korunduğu,
 • Markanın üzerinde kullanılacak malzemenin niteliğinin belirlenmesi,
 • Markanın tanınmış olduğuna dair her türlü belge,

Ülkemizde tanınmış marka olabilmek Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılmaktadır. Belirlenmiş 18 kriter bulunmaktadır. Tanınmış marka olmak ve bunu tescilleyebilmek, üçüncü bir şahsın markanızı yurt dışına taşımasını engelleyerek markanın kötü bir izlenim yaratmasını engelleyecektir.

Tanınmış marka olmanın avantajları şunlardır;

 • Başka bir sınıfta markanızın tescil edilmesi mümkün olmaz.
 • Elde ki belgeler ve bunun tescillenmesi karşılaşılan herhangi bir problemde delil olarak sunulabilecek ve tanınmış marka olunduğu her şekilde kanıtlanabilecektir.
 • Açılan bir dava da tazminat davası ile uğranılan zarar belgelenerek geri alınabilir.
Bu yazı size faydalı oldu mu ? İşternet size her zaman doğru ve kaliteli bilgi vermek ister.
Bu yüzden eski yazılarımızı dahi yeni gelişmeler oldukça sürekli güncelliyoruz.

★ Bu yazıda düzeltme önerileriniz varsa geri bildirim gönderebilirsiniz.
★ Yorum sistemimize katılarak düşüncelerinizi diğer okuyucularımız ile paylaşabilirsiniz.
★ Yazıyı sosyal medyada paylaşarak destek olabilirsiniz.


Tanınmış marka olma rehberi

Tanınmış marka olma rehberi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?