Haberi sesli oku
Işıkları Kapat

Sağlık harcamalarımız artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, sağlık harcamalarının gittikçe arttığı görüldü; kişi başı sağlık harcaması 1345 TL’ye ulaştı.
Eklenme Tarihi

2015 yılında harcamalar yükseldi

2014 yılı sağlık harcamaları 94 milyar 750 milyon TL iken, %10 civarında bir artış ile 2015 yılında bu rakam 104 milyar 568TL olarak kaydedildi. Cari sağlık harcamalarının toplam sağlık giderlerindeki oranı %92,6 oldu.

Sağlık harcamalarının %78,5 'ini devlet karşıladı

2014 yılındaki toplam sağlık harcamalarının devlet bütçesinden karşılanma oranı %77,4 iken, 2015 yılında %78,5’e yükseldi.

Gayri safi yurtiçi hasıladaki oranlar değişmedi

2014 ve 2015 senelerinde elde edilen verilerden yola çıkılarak, her iki senede de yapılan sağlık harcamaların gayri safi yurtiçi hasıladaki oranının değişmediği görüldü; oran %5,4 olarak belirlendi.

Hanehalkları tarafından karşılanan giderler azaldı

2014 senesinde hanehalkları tarafından tedavi amaçlı yapılan harcamaların tüm harcamalara oranı %17,8 iken, 2015 yılında harcamalar artmasına rağmen oran %16,6’ya düştü.

Kişi başı giderler arttı

Geçmiş yıllardaki veriler de göz önünde bulundurulduğunda sağlık harcamaların her sene, bir önceki seneye oranla arttığı gözleniyor. Daha eski verilere bakılırsa 2013 senesinde kişi başı 1100 TL iken, 2014 senesinde 1232 TL, 2015’te ise 1345 TL olduğu belirlendi.

Dolar kuru yükselince harcamalar TL bazında yükseldi, dolar bazında düştü

İstatistikler sonucu elde edilen bir diğer husus da sağlık giderlerinin TL bazında yükselirken, dolar bazında düşmesi oldu. 2014 yılında ortalama 2,18 olan dolar kuruna karşılık 43 bin 325 milyon dolarlık harcamalar 2015 yılında ortalama 2,71 olan dolar kuru karşılığında 38 bin 537 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bu yazı size faydalı oldu mu ? İşternet size her zaman doğru ve kaliteli bilgi vermek ister.
Bu yüzden eski yazılarımızı dahi yeni gelişmeler oldukça sürekli güncelliyoruz.

★ Bu yazıda düzeltme önerileriniz varsa geri bildirim gönderebilirsiniz.
★ Yorum sistemimize katılarak düşüncelerinizi diğer okuyucularımız ile paylaşabilirsiniz.
★ Yazıyı sosyal medyada paylaşarak destek olabilirsiniz.


Sağlık harcamalarımız artıyor

Sağlık harcamalarımız artıyor hakkında siz ne düşünüyorsunuz?